Dzień Nauczyciela 2016: święto Komisji Edukacji Narodowej. Kiedy? Data i informacje

Dzień Nauczyciela 2016: kiedy wypada i czy jest wolny od zajęć lekcyjnych w szkołach? Tego dnia świętujemy w Polsce rocznicę ustanowienia pierwszego ministerstwa oświaty publicznej: Komisji Edukacji Narodowej. Święto już w październiku. Kiedy dokładnie?

Czy w Dzień Nauczyciela jest wolne? To pytanie przed świętem Komisji Edukacji Narodowej najczęściej zadają sobie uczniowie. Jednak z tym dniem związane są bardzo ważne dla Polski wydarzenia.

Kiedy jest Dzień Nauczyciela 2016?

Dokładnie 14 października każdego roku obchodzimy rocznicę wydania prawa, które ustanowiło pierwszą w naszym kraju, jak i całej Europie, władzę oświatową. KEN była centralnym organem władzy oświatowej, skupiającym grupę uczonych i artystów z Hugonem Kołłątajem na czele. Wprowadzono trójstopniowy podział szkół, przeprowadzono szereg reform, umożliwiających wszystkim szeroki dostęp do edukacji. Zatem 14 października to ważna data w polskim kalendarzu. Święto Komisji Edukacji Narodowej wypada w tym roku w piątek 14.10. Tego dnia w szkołach odbywają się akademie, przedstawienia a także różne zajęcia o charakterze niedydaktycznym.

Czy Dzień Nauczyciela jest wolny od szkoły?

Święto Komisji Edukacji Narodowej jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników oświaty. Jak stanowią przepisy, Dzień Nauczyciela "uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych". Nie oznacza to jednak, że tego dnia dzieci nie idą do szkoły. 14 października wykorzystywany jest na organizację apeli czy imprez okolicznościowych, a każda szkoła musi zorganizować zajęcia opiekuńcze dla swoich podopiecznych. Ustawa stanowi, że Dzień Nauczyciela jest wolny od „zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”. Jest wolny dla pracowników oświaty, nie uczniów.

Kalendarz dni wolnych 2016/2017

Więcej: