Czy masz poczucie rytmu? Sprawdź to!

Z poczuciem rytmu jest tak, że albo jest, albo go nie ma. A może nawet ci, którym wydaje się, że nikt inny tak dobrze jak oni nie czuje muzyki, też się mylą? Zrób internetowy test na poczucie rytmu!

Rytm to - zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego - "regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu lub w jednakowych odległościach w przestrzeni" a wyczucie rytmu to umiejętność dopasowania się do tych powtarzalnych zjawisk. Jest ono niezbędny, by być dobrym tancerzem. Trzeba dokładnie wyczuwać tempo utworu i umieć się do niego dopasować. Większość z nas czuje rytm, cześć z nas wie, że nie ma tej zdolności, a niektórzy uważają, że mają poczucie rytmu, choć są w błędzie. Okazuje się jednak, że nawet świetni tancerze mogą mieć trudności z precyzyjnym otworzeniem rytmu.

Możesz to sprawdzić wykonując test poczucia rytmu online. Na początku zadanie polega na tym, by klikając lewy przycisk myszy wybijać prezentowany rytm. Przez kilkanaście sekund będzie czas na dostosowanie się do tempa i utrwalenie go w głowie. Potem rytm przestanie bić, a Wy będziecie musieli go odtworzyć - dokładnie z taką samą częstotliwością, jaką słyszeliście kilka sekund wcześniej.

Wyniki mogą Was zaskoczyć. Gotowi?

Więcej: