Zbadano bezpieczeństwo wskaźników laserowych. Zastrzeżenia do 46%

Inspekcja Handlowa zbadała bezpieczeństwo sprzedawanych w Polsce wskaźników laserowych – jak się okazało, zakwestionowano niemal połowę produktów.

Popularne gadżety emitujące laserową wiązkę światła mogą być niebezpieczne dla wzroku. Inspekcja sprawdziła, czy urządzenia (zarówno samodzielne, jak i wbudowane w inne gadżety, takiej jak długopisy, latarki czy pamięci USB) spełniają obowiązujące przepisy. Wskaźniki wykorzystywane są podczas prezentacji lub na przykład w trakcie zabawy z kotem.

Badanie przeprowadzono w czwartym kwartale 2016 roku – przyjrzano się 92 partiom wskaźników laserowych. Zastrzeżenia pojawiły się w 46% przypadków.

Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowego oznaczenia produktu, na którym zabrakło wymaganych prawnie informacji o klasie urządzenia oraz ostrzeżeń związanych z ich użytkowaniem. Gadżety trafiły także do w Laboratorium Badawczego Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Odstępstwa od normy stwierdzono w dwóch przypadkach – w jednym badania wykazały wysokie ryzyko uszkodzenia wzroku (klasa 3B), w drugim okazało się, że gadżet ma wyższą klasę, niż podawał jego producent.

UOKiK przypomina, że niebezpieczny dla zdrowia może być każdy wskaźnik laserowy poza klasą 1.

"

Klasa bezpieczeństwa lasera jest bardzo istotnym oznaczeniem. Poza laserami o klasie 1 wszystkie inne mogą stwarzać zagrożenie głównie dla oczu. Wskaźniki laserowe o klasie 3B i 4 nie powinny być dostępne dla przeciętnego konsumenta. "

  • klasa 1 – urządzenie bezpieczne w racjonalnie przewidywalnych warunkach
  • klasa 1M – urządzenie bezpieczne, z wyjątkiem zagrożenia w przypadku patrzenia przez przyrządy optyczne
  • klasa 2 - niska moc; ochrona oka zapewniona przez naturalną awersję i instynktowne reakcje obronne
  • klasa 2M - jak dla klasy 2, z wyjątkiem zagrożenia w przypadku patrzenia przez przyrządy optyczne
  • klasa 3R - bezpośrednie patrzenie w wiązkę może być niebezpieczne
  • klasa 3B - bezpośrednie patrzenie w wiązkę zwykle jest niebezpieczne
  • klasa 4 - wysoka moc; rozproszone odbicia mogą być niebezpieczne

Korzystacie ze wskaźników laserowych?

RadioZET.pl/UOKiK/MT