15 mln zł za wciskanie „Grania na czekanie”. UOKiK ukarał T-Mobile

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie uruchamiania przez T-Mobile usług dla klientów bez ich zgody. Na operatora nałożono karę w wysokości 15 mln złotych.

T-Mobile został ukarany za pobieranie opłat za usługi „Granie na Czekanie”, „Szafa Gra” i „Prenumerata” bez otrzymania od klientów wyraźnej zgody na ich uruchomienie. Operator informował o włączeniu usługi na bezpłatny okres próbny, trwający miesiąc – jeśli w tym czasie klient nie wydał dyspozycji o rezygnacji z opcji, usługa była uruchamiana na stałe, a przedsiębiorstwo pobierało za nie opłatę.

Usługi aktywowane były przy zawieraniu nowej umowy lub po doładowaniu konta. O wszczęciu dochodzenia informowaliśmy we wrześniu 2016 roku.

Czy Twój operator włączył Ci bez Twojej wiedzy płatną usługę?

Nałożenie kary skomentował Prezes UOKiK, Marek Niechciał:

"

Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług.

"

Nałożona przez Urząd na T-Mobile kara 15 mln zł wynika z obniżenia o 30% pierwotnej kwoty z powodu działań operatora, który od 17 grudnia 2016 roku nie pobiera już opłat za wymienione wyżej usługi. Wydana decyzja nie jest prawomocna, operator zapowiedział już odwołanie się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

"

Jesteśmy przekonani, że w sytuacji gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia. "

UOKiK przygląda się także pozostałym operatorom – Urząd wszczął analogiczne postępowania wobec Orange Polska, Polkomtel (sieć Plus) i P4 (Play). Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne stosowały praktyki podobne do tych, za jakie ukarano T-Mobile.

RadioZET.pl/UOKiK/MT