Brakuje pracowników w branży motoryzacyjnej

Aż 60% przedstawicieli sektora motoryzacyjnego w Polsce planuje w najbliższych miesiącach zwiększenie zatrudnienia – podał Exacts Systems.

Duże zapotrzebowanie jest także u naszych sąsiadów – na Słowacji, w Czechach i Rosji. Wyjątkiem są Niemcy, w którym odsetek firm spodziewających się spadku zatrudnienia jest wyższy niż oczekujących jego wzrostu – wynika z raportu „MotoBarometr 2016. Nastroje w automotive. Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Słowacja” przygotowanego przez Exact Systems. Sytuację skomentował jacek Opala, dyrektor rozwoju sprzedaży w Exact Systems S.A.:

"

Motosektor to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Nowe inwestycje, rekordowe wartości eksportu, a przy tym oczekiwany przez niemal dwie trzecie przedsiębiorców w Polsce wzrost zatrudnienia. Wszystko zatem wskazuje na to, że rozpędu, który nabrała motoryzacja, nic nie zatrzyma i w tym roku. Wręcz przeciwnie, naszym zdaniem motoryzacja jeszcze przyspieszy. Hamulcem może się jednak okazać dostęp do wykwalifikowanej kadry, z którą już w tym roku mocno zmagali się pracodawcy. W tym niełatwym otoczeniu istotna będzie dywersyfikacja kanałów poszukiwania kandydatów i wyjście poza utarte schematy. "

Ogłoszenia rekrutacyjne mają dotyczyć przede wszystkim pracowników niższego (75%) oraz średniego (25%) szczebla. Jedynie 7% przedsiębiorców deklaruje chęć pozyskania menedżerów i kierowników. Największym jednak wyzwaniem dla pracodawców jest rekrutacja nowych pracowników. Po prostu brakuje osób o kierunkowym wykształceniu. Jak już tacy się pojawiają, to najczęściej mają wysokie wymagania finansowe.

Według 65 proc. przedstawicieli branży, najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu rosnących potrzeb kadrowych jest uruchomienie profilu motoryzacyjnego w szkołach zawodowych.

Z raportu AG Test HR wynika, że średni poziom płac w branży motoryzacyjnej w 2013 roku był o 16% wyższy niż średnia ogółu przedsiębiorstw. Średnią wartość rynkową miesięcznego wynagrodzenia po uwzględnieniu wszystkich działów obliczono na blisko 7400 zł. W poszczególnych województwach firmy oferowały średnio nawet o 100% wyższe wynagrodzenia.

RadioZET/Exact Systems/MS

Więcej: