Darmowe konto osobiste w banku dla każdego

Jednogłośnie Sejm zaakceptował ustawę, która przewiduje możliwość zakładania darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego.

Posłowie poparli połączone dwa rządowe projekty nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i innych ustaw. Jeden wprowadza właśnie darmowe rachunki płatnicze, drugi - nowe procedury nadzorcze nad płatnościami elektronicznymi. Zmiany wynikają z dyrektyw unijnych.

W myśl zapisów ustawy, posiadacz bezpłatnego rachunku uzyska dostęp do podstawowych transakcji. Ustawa zakłada również, że konsumenci będą mogli łatwiej przenosić rachunek płatniczy, w przypadku, gdy znajdą atrakcyjniejszą ofertę.

"Projekt nowelizacji wprowadza podstawowy rachunek płatniczy (i podstawowe usługi z nim powiązane), który ma być dostępny dla osób nie mających dotąd innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych" - głosi uzasadnienie.

Zgodnie z ustawą, klient – w ramach dostępu do rachunku podstawowego będzie mógł wykonywać jedynie podstawowe transakcje, takie jak: wpłata i wypłata, polecenie przelewu czy polecenie zapłaty. Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony będzie bezpłatnie.

"Projektowane rozwiązania mają na celu zwiększenie wyboru ofert usług płatniczych dostępnych dla konsumentów oraz poprawę jakości i przejrzystości usług świadczonych przez dostawców usług płatniczych, a także zwiększenie mobilności konsumentów oraz wprowadzenie ułatwień w zakresie porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych" - czytamy w uzasadnieniu.

Zastrzeżono, że opłaty mogą dotyczyć jednak usług powiązanych z rachunkiem. Poza tym przewidziano pewne ograniczenia w dokonywaniu operacji na koncie. W ciągu miesiąca możliwe będzie dokonanie pięciu bezpłatnych poleceń przelewu lub zapłaty (w tym zleceń stałych). Za kolejne polecenia dostawca będzie mógł pobrać opłatę, jednak nie wyższą niż najczęściej stosowaną w ramach kont osobistych.

Klient mający rachunek podstawowy będzie mógł używać karty płatniczej, ale za jej wydanie będzie można pobrać opłatę - nie wyższą niż najczęściej pobieraną przez dostawcę w przypadku oferowania takiej karty innym klientom. W ramach rachunku podstawowego nie będzie można korzystać z karty kredytowej i innych produktów kredytowych.

Projekt przewiduje także regulacje, które zapewnią szybkie i bezpieczne przenoszenie rachunków płatniczych między poszczególnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u.

"Dzięki przejrzystym informacjom o opłatach i ułatwieniom w zakresie przenoszenia rachunku w połączeniu z prawem dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, konsumenci będą mogli czerpać większe korzyści w obszarze detalicznych usług finansowych, co powinno przyczynić się do dalszego rozwoju rynku finansowego oraz wzrostu tzw. ubankowienia polskiego społeczeństwa" - głosi uzasadnienie.

Podczas debaty na temat połączonych projektów, która odbyła się w nocy ze środy na czwartek, niektórzy posłowie powątpiewali w taki skutek ustawy.

- Mam wątpliwości, czy europejscy biurokraci w ten sposób ubankowią te babcie i dziadków, ale musimy tej implementacji dokonać - mówił Jan Szewczak (PiS).

Michał Jaros (N) zwracał z kolei uwagę, że poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa wynosi obecnie ok. 80 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Ustawa, jak przekonywał, powinna to zmienić.

Błażej Parda (Kukiz'15) przyznawał, że darmowe konto ma zachęcić osoby starsze do rezygnacji z gotówki. Jego zdaniem to jednak mało prawdopodobne, bo decydujące będą przyzwyczajenia, a także brak zaufania do pieniądza elektronicznego. - Na zaufanie trzeba sobie zapracować, a w bankach z tym bywało różnie - mówił.

Pozytywnie ocenił zaś to, że w myśl projektu będzie musiała powstać strona internetowa, dzięki której "klienci powinni wiedzieć, ile kosztują poszczególne usługi płatnicze". Strona ta, jak zaznaczył, nie powinna być jednak powiązana z bankami.

W ustawie wskazano bowiem zasady funkcjonowania stron internetowych porównujących oferty rachunków płatniczych i opłaty pobierane w związku z usługą rachunku płatniczego. Za pośrednictwem tych stron będzie można również porównać bankomaty - dowiedzieć się, z których gotówkę można pobrać bezpłatnie. Wykaz stron internetowych będzie dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa nakłada też na dostawców usług płatniczych obowiązek bezpłatnego przekazywania na prośbę konsumenta informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Podkreślono, że informacje te mają być jasne i precyzyjne, aby konsument był w pełni świadomy, za jakie usługi zapłaci. Jak mówili posłowie podczas debaty, ma to zlikwidować teksty w umowach z bankami pisane "drobnym drukiem".

Radio ZET/PAP/MS

Więcej: