Wydatki na szkołę podliczone. To ile kosztowało nas rozpoczęcie roku?

Średnio 903 zł wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 588 zł - wynika z sondażu CBOS.

Obie kwoty są niższe niż w ubiegłym roku. Wówczas wydatki rodzin związane z rozpoczęciem roku szkolnego średnio wyniosły 1076 zł, a w przeliczeniu na jedno dziecko - 695 zł. W badaniu pytano respondentów m.in. o wydatki na podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty - np. za ubezpieczenie i czesne.

Zmniejszanie się wydatków na wyprawkę szkolną może mieć związek z realizacją przez MEN reformy polegającej na udostępnieniu – w szerszym zakresie niż w ubiegłym roku – uczniom szkół podstawowych i gimnazjów darmowych podręczników. W roku szkolnym 2016/2017 darmowe są podręczniki dla uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz pierwszej i drugiej klasy gimnazjum.

Tak jak w poprzednich latach wysokość kwot przeznaczonych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku obecnego roku szkolnego średnio 626 zł, dla dwojga uczniów było to średnio 1023 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do wymienionych szkół – 2365 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym spadek przeciętnych deklarowanych wydatków odnotowano w rodzinach, które musiały wyposażyć do szkoły tylko jedno dziecko. Zmniejszenie średniej łącznych wydatków nastąpiło także w rodzinach z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, natomiast w rodzinach posyłających do szkoły troje lub więcej dzieci przeciętne wydatki znacząco się zwiększyły i w przeliczeniu na jedno dziecko zbliżyły do deklarowanych w rodzinach z jednym dzieckiem. Być może jest to pozytywny efekt oddziaływania na budżety rodzin z większą liczbą dzieci świadczenia wychowawczego (program "Rodzina 500 plus"), dzięki któremu rodziny mogą zrealizować więcej potrzeb szkolnych swoich dzieci - czytamy w komentarzu.

Więcej zajęć dodatkowych

W bieżącym roku szkolnym znacznie wzrosło zainteresowanie rodziców dodatkowymi płatnymi zajęciami edukacyjnymi lub ogólnorozwojowymi – posyła na nie dzieci albo zamierza posyłać aż 61 proc. badanych. W ubiegłym roku takie deklaracje złożyło 50 proc. rodziców, a dwa lata temu 52 proc. W latach wcześniejszych deklaracje takie składało poniżej 50 proc. rodziców.

Sport czy języki obce?

Najwięcej rodziców - 39 proc. (od ubiegłego roku wzrost o 9 punktów procentowych) zamierza posyłać swoje dzieci na płatne zajęcia sportowe, takie jak: pływanie, gra w piłkę czy w tenisa, wschodnie sztuki walki, SKS czy jazda konna. Do roku szkolnego 2014/2015 płatne zajęcia sportowe pod względem popularności ustępowały miejsca nauce języków obcych, natomiast w ubiegłym roku ich pozycje w tym rankingu się wyrównały. Płatne lekcje języków obcych, choć też zyskały na popularności, zajmują obecnie drugie miejsce (36 proc., od ubiegłego roku wzrost o 6 punktów).

Znacznie więcej rodziców niż poprzednio zdecydowało się także inwestować w rozwój zdolności artystycznych dzieci (28 proc., wzrost o 9 punktów). Od ubiegłego roku nieznacznie zwiększyła się również popularność korepetycji, kursów przygotowawczych (wzrost o 3 punkty, do 17 proc.).

Radio ZET/PAP/AK

Więcej: