Palisz e-papierosa? Dostaniesz 500 zł mandatu

Rząd znowelizował projekt ustawy, która dotyczy e-papierosów. Jedną ze zmian jest zakaz palenia w miejscach publicznych. Za palenie elektronicznego papierosa dostaniesz 500 zł mandatu.

Papierosy elektroniczne nie będą mogły być palone w miejscach publicznych. Za palenie w miejscach publicznych trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł.

Gdzie nie można palić e-papierosa?

"

Zgodnie z przepisem art. 5 Ustawy:

1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. "

Pamiętaj!

"

Kto pali w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł. "

Zakaz sprzedaży e-papierosów niepełnoletnim

Nowe przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży e-papierosów niepełnoletnim. Zakazany będzie handel nimi przez internet. Elektroniczne papierosy zostaną objęte zakazem reklamy. Zmiany w przepisach mają związek z nową dyrektywą Unii Europejskiej.

"

Dzięki nowym regulacjom powinna wzrosnąć świadomość społeczna, że kontakt z nikotyną jest szkodliwy, co powinno zniechęcić do sięgania po papierosy zwykłe i elektroniczne, zwłaszcza młodzież - napisano w komunikacie. "

Radio ZET/MS

Więcej: