Fałszywe wezwanie do zapłaty abonamentu RTV [OSTRZEGAMY]

Polacy otrzymują wezwania od fikcyjnego Centralnego Rejestru Radiokomunikacji i Telewizji do zapłacenia abonamentu RTV. Poczta Polska ostrzega - to próba wyłudzenia pieniędzy.

Poczta Polska informuje, że Polacy otrzymują pismo wysłane przez Centralny Rejestr Radiokomunikacji i Telewizji. Instytucja, powołując się na ustawę o opłacie abonamentowej i rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wzywa do zapłaty 194,75 zł opłaty abonamentowej. Do pisma z pieczęcią i podpisem pracownika Centralnego Rejestru, dołączono szablon przekazu pocztowego na podaną kwotę.

Poczta Polska informuje, że Centralny Rejestr Radiokomunikacji i Telewizji nie istnieje. "Jeśli otrzymasz podobny list, zignoruj go i nie dokonuj wpłaty na wskazane konto. Jeśli masz wątpliwości co do korespondencji związanej z opłatami abonamentowymi rtv, skontaktuj się z naszą infolinią rtv: (+48) 43 842 06 06" - radzi.

Fałszywe wezwanie

Radio ZET/Poczta Polska/MS

Więcej: