Uchodźcy trafią do Warszawy. Gdzie jeszcze? Raport radiozet.pl MAPA

Radiozet.pl ustaliło listę ośrodków, które zgłosiły najkorzystniejsze oferty przyjęcia uchodźców w Polsce. Jedną z lokalizacji będzie Warszawa, ale do stolicy mają trafić głównie samotne matki z dziećmi.

Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpisał przetarg na „świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP”. Wyłoniono w nim 5 ośrodków, które są gotowe przyjąć uchodźców:

Warszawa, Księżnej Anny 24

Białystok, I Armii Wojska Polskiego 7

Zalesie, Kolonia Horbów 26A

Wohyń, Bezwola 105

Ustronie, Ustronie 29, k. Łodzi

Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?

Patrząc na mapę i lokalizację ośrodków, można zauważyć, że w przetargu wyłoniono miejsca w województwach, w których w poprzednich wyborach największym poparciem cieszyły się partie sceptycznie nastawione do przyjmowania uchodźców.

- To nie miało znaczenia. Pod uwagę brane były konkretne oferty i po prostu wybrano te najlepsze - tłumaczy dla radiozet.pl Aleksander Wyszyński, starszy specjalista z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. - Uchodźcy najpierw trafią jednak do innych ośrodków, gdzie będą przeprowadzane m.in. badania epidemiologiczne.

Główne kryteria badane podczas przetargu to oczywiście najniższe ceny. Urząd do Spraw Cudzoziemców dysponuje określonym budżetem, który chce wydać jak najlepiej.

Co brano pod uwagę?

- Dzienną stawkę za zakwaterowanie jednego cudzoziemca w przypadku zakwaterowania do 70 mieszkańców w obiekcie

- Dzienną stawkę za zakwaterowanie jednego cudzoziemca w przypadku zakwaterowania od 71 mieszkańców w obiekcie

- Dzienną stawkę przygotowania i wydania wyżywienia dla jednego cudzoziemca

- Dzienną stawkę za pozostawienie w gotowości do przyjęcia do ośrodka jednego cudzoziemca w przypadku zakwaterowania poniżej 50 mieszkańców w obiekcie.

Przykładowe ceny (tyle kosztuje utrzymanie jednego uchodźcy w Warszawie):

W grę wchodziły także inne lokalizacje, ale część odpadła z przyczyn formalnych (brak wpłaty wadium), a z części zrezygnowano na skutek protestów lokalnych społeczności - tak było w Olecku i Piwnicznej-Zdroju.

Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?

Radio ZET/ŁS

Więcej: