Tyle Kościół zarabia na ślubach, chrztach i pogrzebach

W Kościele nie ma oficjalnych cenników. Trudno więc dokładnie policzyć, ile pieniędzy wpływa co roku do polskich parafii. Ile Kościół zarabia na udzielaniu najczęstszych posług kapłańskich? Wyliczeń podjął się serwis InnPoland, a kwoty robią wrażenie! To nawet ponad ćwierć miliona złotych rocznie.

Niedawno głośno było o młodej parze, od której ksiądz tuż przed ślubem - mimo ustaleń, że młodzi zapłacą "co łaska" - zażądał 700 zł datku za udzielenie sakramentu. Dialog pomiędzy zachłannym księdzem, a panem młodym został przypadkowo nagrany przez przypięty do garnituru mikrofon. 

Sytuacja, która przydarzyła się młodej parze, stała się dla serwisu InnPoland punktem wyjścia do wyliczeń, ile Kościół może zarabiać najpopularniejszych posługach kapłańskich: ślubach, chrzcinach i pogrzebach. Kwoty są niebagatelne.

"Co łaska", czyli ile?

Jak wyliczył serwis, około 2/3 ślubów w Polsce to śluby konkordatowe. Daje to rocznie około 130 tysięcy ślubów kościelnych. Gdyby - jak w przypadku opisanej wyżej pary- każdy ślub kosztował 700 złotych, dałoby to 91 milionów złotych rocznie.

Jeszcze więcej Kościół Katolicki zarabiać może na chrztach. Przyjmując, że według statystyk Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2013 roku w Polsce udzielono ponad 374 tysięcy chrztów, a "co łaska" przy okazji przeciętnego chrztu to około 300 złotych, daje to kwotę przeszło 112 mln złotych.

Intratnym rynkiem są też pogrzeby. Jak przytacza InnPoland, w ubiegłym roku zmarło 394 tysiące Polaków. Zakładając, że nie wszystkie pogrzeby odbywają się w Kościele i nie każdy płaci za nie średnią stawkę wynoszącą ok 500 zł, Kościół na pogrzebach może zarabiać ok 100 mln złotych.

Łącznie, co roku daje to około 300 mln zł.

Radio ZET/Inn Poland/MT

Więcej: