Czarny poniedziałek: jak wziąć wolne na Ogólnopolski Strajk Kobiet 3.10.?

Jak wziąć urlop na "czarny poniedziałek" 3.10.? Legalne sposoby na wolne na Ogólnopolski Strajk Kobiet. Urlop na żądanie, urlop bezpłatny - jak jeszcze można wziąć wolne bez narażania się szefowi?

Wzięcie wolnego w "czarny poniedziałek" deklarują już tysiące kobiet. Urlop w Ogólnopolski Strajk Kobiet 3 października to forma protestu, strajku ostrzegawczego, związanego z procedowaną właśnie ustawą zaostrzającą prawo aborcyjne w Polsce. Tego dnia kobiety mają poświęcić czas sobie, w dowolny mniej lub bardziej pożyteczny sposób. Organizatorzy strajku proponują, by 3.10. spędzić w kinie, teatrze, na pomocy charytatywnej czy gromadząc się i rozmawiając o sprawach kobiet. Jako pierwsza hasło organizacji protestu w takiej formie rzuciła Krystyna Janda. Pomysł ten nawiązywać ma do strajku Islandek, które 24 października 1975 roku porzuciły domowe obowiązki, sprzątanie, pranie i inne zajęcia, by pokazać swoją ogromną rolę w społeczeństwie. Udział w akcji wzięło 90 procent kobiet. Kraj był sparaliżowany. Islandzcy mężczyźni przez cały "długi piątek" walczyli o "przetrwanie", ale po tym nauczyli się doceniać pracę kobiet.

Cel Ogólnopolskiego Strajku Kobiet jest nieco inny, ale kobiety chcą osiągnąć go podobnymi środkami: wziąć wolne w pracy, domu, szkole i zająć się sobą. Pokazać, że żadna władza nie ma prawa lekceważyć kobiet i ich praw - szczególnie tych praw podstawowych, którym zaprzeczają przepisy w proponowanej przez Ordo Iuris.

Jak wziąć wolne na protest kobiet 3 października?

W wielotysięcznej grupie kobiet, które będą strajkować są takie, które pracują na etacie, prowadzą swoje firmy, i takie, które pracują opiekując się domem lub dziećmi. Każda z nich może wziąć udział w proteście przez "zawieszenie" na ten szczególny dzień wykonywania swoich obowiązków. Wiele z nich obawia się jednak, że taka forma protestu może obrócić się przeciw nim - część obawia się wzięcia wolnego w pracy, niektóre tego po prostu zrobić nie mogą. Dla tych, które są na ten krok zdecydowane, istnieje kilka dróg.

Ogólnopolski Strajk Kobiet w Warszawie. PROGRAM dnia

Urlop na żądanie

Zgodnie z przepisami, urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku zatrudnionej osobie przysługują 4 takie dni, które odliczane są z urlopu wypoczynkowego. Zgłoszenie urlopu na żądanie nastąpić powinno najpóźniej w dniu odbywania tego urlopu, ale ustawodawca nie wskazuje o której - np. na początku godzin pracy czy wcześniej. Skuteczne zgłoszenie wysłać można dowolną, skuteczną drogą: SMS-em, mailem, telefonicznie, faxem itp. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może takiego urlopu w szczególnych przypadkach odmówić. Ponadto, jeśli absencja w pracy jest planowana, a więc wzięcie urlopu na żądanie nie wynikałoby z losowych, nagłych przyczyn, właściwszą drogą jest np. wzięcie urlopu bezpłatnego. Co ważne - pracownikowi, który nie przestrzega przyjętego właściwego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy może grozić upomnienie, nagana, kara finansowa a nawet dyscyplinarne wypowiedzenie umowy w związku z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych - a jest nim właśnie niewłaściwe usprawiedliwianie nieobecności.

Urlop na żądanie nie przysługuje niestety wszystkim - np. w szkolnictwie nie mogą wziąć go osoby pracujące w tzw. placówkach nieferyjnych.

Jak wziąć urlop bezpłatny?

Ta forma uzyskania wolnego w pracy udzielana jest przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca ma możliwość odmowy udzielenia urlopu nawet bez uzasadnienia tej decyzji.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Z tej opcji skorzystać mogą pracujące matki. Przysługują im - niezależnie od wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy o pracę - dwa dni wolne w ciągu roku kalendarzowego na dziecko poniżej 14. roku życia. Nie jest wymagane dokładne informowanie o przyczynie brania wolnego, należy jednak złożyć pisemny wniosek. Niezależnie od tego - nawet w przypadku wykorzystania tych 2 dni kobieta ma prawo wziąć wolne w przypadku choroby dziecka. Musi wtedy dostarczyć zwolnienei lekarskie z informacją o konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Jednak - jeśli dziecko nie było chore - osoba biorąca taki urlop naraża się na konsekwencje.

Inne sposoby na wolne na Ogólnopolski Strajk Kobiet

Poza powyższymi legalnymi metodami uzyskania wolnego w pracy, każdemu pracownikowi należy się dzień wolny za oddanie krwi. Prawo to przysługuje każdemu pracownikowi - nie tylko honorowym krwiodawcom. Co ważne - zwolnienie to przewidziane jest także na okoliczności badań potwierdzających możliwość oddania krwi (o ile badań tych pracownik nie mógł przeprowadzić w godzinach poza pracą). Ponadto, jeśli nawet okaże się, że dana osoba nie może oddać krwi, co wyniknie po badaniach w placówce pobierającej krew, może otrzymać zaświadczenie potwierdzające czas spędzony w centrum krwiodawstwa lub podczas akcji oddawania krwi.

Więcej: