KOD składa projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komitet Obrony Demokracji złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Mateusz Kijowski powiedział, że marszałek Sejmu ma 14 dni na rejestrację inicjatywy. Gdy to nastąpi, KOD rozpocznie zbieranie podpisów pod projektem. Mateusz Kijowski dodał, że KOD chce dotrzeć z projektem do wszystkich Polaków uprawnionych do głosowania.

Według KOD, projekt ma przywrócić stan prawny z połowy zeszłego roku, a jednocześnie usprawnić działanie Trybunału. Przewiduje między innymi, że członkowie Trybunału Konstytucyjnego będą wybierani przez Sejm większością 2/3 głosów, sędziowie będą składali ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a kadencje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego będą trwały 6 lat.

Radio ZET/MS

Więcej: