Komitet Praw Dziecka ONZ chce likwidacji w Polsce "okien życia"

Agenda Narodów Zjednoczonych chce promować inne rozwiązania umożliwiające zrzeczenie się praw do dziecka. Nie zgadza się z tym Rzecznik Praw Dziecka, który dowodzi, że okno życia może uratować dziecku życie.

Komitet Praw Dziecka ONZ uważa, że okna życia naruszają prawo dziecka do tożsamości. Agenda proponuje Polsce w zamian instytucję "anonimowego porodu" w szpitalu.

To procedura stosowana np. Niemczech. Matka podczas porodu pozostaje anonimowa, ale dziecko po ukończeniu 16 lat ma prawo do poznania jej personaliów.

"Okna życia" funkcjonują niemal w całej Europie. W Polsce jest ich kilkadziesiąt.

Radio ZET/PAP/is/mia

Więcej: