Słynna szkoła zyskała imię Lecha Kaczyńskiego

Nie premiera Tadeusza Mazowieckiego - czego domagała się opozycja - a prezydenta Lecha Kaczyńskiego imię będzie nosić Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - zdecydowali posłowie podczas dzisiejszego głosowania nad nowelizacją ustawy o KSAP. Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 229 posłów, 167 było temu przeciwnych, a 40 wstrzymało się od głosu.

Podczas wcześniejszego głosowania przepadła poprawka zgłoszona we wtorek przez klub PO. Przewidywała ona, by patronem KSAP został premier Tadeusz Mazowiecki. Za odrzuceniem tej poprawki opowiedziało się 259 posłów, 127 poparło ją, a 45 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r.. Wzorowana jest na francuskiej Ecole Nationale D'administration. Kształci urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Radio ZET/PAP

Więcej: