Krzyż Wolności i Solidarności dla Jacka Czarneckiego

Z ogromną radością informujemy, że nasz redakcyjny kolega i wieloletni dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie to nadawane jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiono w 2010 roku. Odznaczenie jest nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i przyznawane zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956-1989.

Jacek Czarnecki w latach 1981-1989 był działaczem opozycyjnym. W 1981 roku został zatrzymany w Warszawie przez partol wojskowy za fotografowanie wozów bojowych Wojska Polskiego i skazany na trzy miesiące aresztu, który następnie zamieniono na grzywnę.

W 1985 roku Jacka Czarneckiego zatrzymano w trakcie akcji rozrzucania ulotek, informujących o audycji Radia "Solidarność". Został skazany na karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności i osadzony w Areszcie Śledczym na Białołęce.

W listopadzie tego samego roku został zwolniony ze względu na stan zdrowia, natomiast miesiąc później - powołany do wojska i wcielony do kompanii budowlanej w Olsztynie. Po odbyciu służby wojskowej do czerwca 1989 roku kontynuował działalność w podziemiu.

Od 1992 roku jest związany z Radiem ZET.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 14 stycznia w Warszawie. Jacek Czarnecki znalazł się w gronie kilkunastu działaczy Federacji Młodzieży Walczącej, którzy zostali uhonorowani Krzyżem Wolności i Solidarności.

Radio ZET

Więcej: