Ksiądz Jacek Międlar wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Kontrowersyjny ksiądz Jacek Międlar wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Informację potwierdza Radiu ZET przełożony domu prowincjalnego zgromadzenia ks. Paweł Holc.

Ksiądz Międlar znany jest między innymi z antysemickich wypowiedzi i sympatii z ONR-em.

Z księdzem Holcem rozmawiał dziennikarz Radia ZET Paweł Orlikowski.

Paweł Orlikowski: Wiadomo co teraz z księdzem Międlarem? Opuścił zgromadzenie, a czy będzie chciał również wystąpić z kapłaństwa?

ks. Paweł Holc: Mogę powiedzieć tyle, że opuszczenie zgromadzenia wiąże się jednocześnie z rezygnacją z bycia księdzem. Chyba, że znajdzie się jakiś biskup, który przyjmie go do diecezji.

PO: Czyli odejście ze zgromadzenia jest jednoznaczne z opuszczeniem stanu kapłaństwa.

ks. Holc: Tak, tak. Jest jednoznaczne.

PO: Kiedy ksiądz postanowił opuścić zgromadzenie?

ks. Holc: W poniedziałek przyjechał do naszego prowincjała i poinformował, że wybrał inną drogę.

PO: Powiedział o dalszych planach?

ks. Holc: Jakie są jego plany, nie wiem. My oczywiście nad tym ubolewamy, ale to już jest jego wybór i dalsze decyzje co będzie robił. Zakomunikował tylko taką decyzję naszemu przełożonemu. Tyle mogę powiedzieć.

Radio ZET/MS

Więcej: