Będą nowe zawody w Polsce. Kierowca mechanik i jeździec

Kierowca mechanik i jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zawód kierowca mechanik został wprowadzony na wniosek ministra infrastruktury i rozwoju. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, konieczność jego wprowadzenia wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej. O wprowadzenie tego zawodu zabiegali członkowie organizacji pracodawców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej oraz stowarzyszenia branżowe i zawodowe.

Zawód jeździec został wprowadzony na wniosek ministra sportu i turystyki. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, "w opinii ministra kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie przygotuje fundament do odbudowania polskich sportów konnych. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie i jeździectwo, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej ścieżki kariery na rynkach polskich i zagranicznych".

W celu zachowania drożności kształcenia i umożliwienia podnoszenia kwalifikacji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie jeździec jest jednocześnie jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik hodowca koni. Kształcenie w zawodzie technik hodowca koni będzie odbywać się w kwalifikacjach: "Organizowanie chowu i hodowli koni" oraz "Szkolenie i użytkowanie koni" albo "Jeździectwo i trening koni".

Jak poinformowało MEN, kształcenie w obu nowych wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nowelizując rozporządzenie minister zmieniła również nazwę zawodu technik mechanizacji rolnictwa na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP/EM

Więcej: