MON: Rosyjski samolot nad Polską

Rosyjscy inspektorzy odbędą lot obserwacyjny nad Polską w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach - poinformował rzecznik Dowództwa generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Szczepan Głuszczak.

Jak zawsze podczas zadania będzie im na pokładzie samolotu towarzyszyć polski zespół Traktatu, nadzorujący prawidłowość lotu. Tym razem będzie to sześciu inspektorów z Dowództwa Generalnego i jednostek podległych). Szefem zespołu towarzyszącego jest ppłk Jarosław Cięciara z Oddziału Kontroli Rozbrojenia DPBM MON.

Obecna misja będzie drugim i ostatnim w tym roku lotem obserwacyjnym Rosjan nad Polską. Dystans lotu obserwacyjnego samolotu An-30B nad Polską wyniesie ok 1400 km i zostanie wykonany w czwartek w rejonie północno-zachodniej Polski.

Polska wykonała już przyznane na ten rok w traktacie dwa loty nad grupą państw Rosja-Białoruś oraz -
wspólnie ze Słowakami - lot nad Ukrainą. Tym samym zrealizowano plan tegorocznej działalności weryfikacyjnej.

Lot nad Rosją i Białorusią polscy inspektorzy wykonali w maju na pokładzie samolotu tego samego typu co Rosjanie – wynajętego od Ukrainy Ana-30B.

Traktat o Otwartych Przestworzach (Treaty on Open Skies) został zawarty 24 marca 1992 roku w Helsinkach. Jego członkami są 34 państwa. Głównym celem traktatu jest zwiększenie poprzez obserwację z powietrza otwartości i przejrzystości działań wojskowych podejmowanych przez państwa-strony.

Roczne plany TOP określają liczbę lotów obserwacyjnych, które każde z państw-stron ma prawo wykonać nad terytorium innych państw lub obowiązek przyjąć u siebie. Traktat ułatwia nadzór nad przestrzeganiem zawartych porozumień rozbrojeniowych. Umożliwia także obserwację rejonów zagrożonych klęskami ekologicznymi i nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowych porozumień o ochronie środowiska naturalnego.

Lot może się odbywać nad całym terytorium kraju, z wyłączeniem stref zakazanych. Dystans lotu zależy od terytorium państwa i liczby lotnisk udostępnianych systemowi Otwartych Przestworzy.

Jak podkreśla DGRSZ, Polska uznaje Traktat o Otwartych Przestworzach za istotny instrument budowy zaufania między państwami, a w konsekwencji wzmacniania systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Radio ZET/PAP/MS

Więcej: