Matura próbna z języka polskiego 2016/2017: tematy i odpowiedzi

Uczniowie napisali pierwszą próbną maturę 2016/2017 z Operonem. Była to matura z języka polskiego. Jak poradzili sobie z nią uczniowie ostatnich klas liceów i techników? Poznajcie pytania, tematy i odpowiedzi z matury 2016/2017.

Jakie zadania pojawiły się próbnej maturze z języka polskiego 2017/2017 z Operonem? Wiemy, jakie tematy i zadania były zarówno na maturze podstawowej, jak i rozszerzonej. Co była bułką z masłem, a co okazało się zbyt trudne dla przyszłych studentów? 

Podstawowa matura próbna z polskiego: tematy wypracowań i pytania

Jeden z tematów wypracowania, które mieli napisać uczniowie, brzmiał : „Jaki wpływ na człowieka mogą mieć książki?". Wypracowanie trzeba było napisać na podstawie fragmentu uwielbianej przez uczniów „Lalki" Bolesława Prusa. Trzeba było także odwołać się także do innego tekstu kultury.

Jedno z zadań było następujące:  1. Jakie negatywne aspekty ludzkiej egzystencji zawiera wizja świata w „Lalce"? 2. Jakimi metaforami bohaterowie „Lalki" określają sytuację człowieka w świecie? 3. Jakich niepokojów doświadcza stary subiekt? 

Drugi temat wypracowania polegał na interpretacji sonetu Adama Mickiewicza „Do Niemna".

Część zadań z matury trzeba było rozwiązać w oparciu o analizę tekstu Jana Miodka.

Rozszerzona matura próbna z języka polskiego: tematy wypracowań

W arkuszach egzaminacyjnych dla maturzystów, którzy pisali rozszerzoną maturę, pojawił się fragment „Potopu" Henryka Sienkiewicza. Trzeba było dokonać analizy porównawczej fragmentu „Trylogii" oraz powieści Joanny Bator „Chmurdalia".

Drugie wypracowanie miało być analizą tekstu autorstwa Jerzego Sosnowskiego „Mówić nie wprost".

Radio ZET/SI