Myśliwi z nowym prawem

Nowelizacją prawa łowieckiego zajmuje się dzisiaj rząd.

Nowe prawo dotyczyć będzie zarówno myśliwych, jak i właścicieli nieruchomości, na których odbywa się polowanie.

Co się zmieni?

M.in. to, że tworzenie obwodów łowieckich będzie musiało być konsultowane z właścicielem nieruchomości. Ten będzie mógł wystąpić do sądu o ustanowienie zakazu polowań na jego terenie ze względu na przekonania religijne.

Z drugiej strony łatwiej będzie zorganizować polowanie, bo właściciele nieruchomości nie będą mogli sprzeciwiać się polowaniom indywidualnym. Utrudnianie polowań będzie groziło karą grzywny.

O niezorganizowanych łowach nie będzie trzeba informować mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nowe prawo ma pomóc w odstrzale dzików i w walce z Afrykańskim Pomorem Świń.

Radio ZET/tp

Więcej: