MSZ: rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ „bez podstaw prawnych”

Jesteśmy zawiedzeni, że mimo obszernych wyjaśnień i pogłębionego dialogu z delegacją RP, przedstawione informacje nie znalazły zrozumienia wśród ekspertów Komitetu – tak MSZ skomentowało wydane przez Komitet Praw Człowieka ONZ rekomendacje dla polskiego rządu.

Komitet wyraził zaniepokojenie m.in. sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną.

„W toku dialogu Polska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi we wszystkich kwestiach, które wzbudziły wątpliwości w opinii Komitetu” – skomentowało treść dokumentu MSZ.

Według resortu, rekomendacje Komitetu w zakresie dostępności aborcji nie mają podstaw w prawie międzynarodowym, które „nie odnosi się do tej sprawy w żaden definitywny sposób”. „Wielokrotne w ostatnich latach ubieganie się przez Komitet o poszerzenie dostępności aborcji w państwach członkowskich ONZ ma charakter bardzo jednostronnej interpretacji prawa międzynarodowego, które jest pozbawione mocy wiążącej” - zaznaczono.

„Ze zdumieniem odbieramy zalecenia dotyczące ustawy antyterrorystycznej - polskie prawo nie różni się znacząco od regulacji innych państw zachodnioeuropejskich w tym zakresie” - uznało MSZ.

Resort informuje też, że Komitet Praw Człowieka jest to ciało o charakterze eksperckim monitorujące realizację przez państwa Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. „Z uwagi na fakt, iż Komitet składa się z ekspertów, jego rekomendacje nie odzwierciedlają stanowiska ONZ, które jest organizacją międzyrządową” - zaznacza MSZ. Jak dodaje, rekomendacje Komitetu nie posiadają charakteru wiążącego, stanowią jedynie zalecenia.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: