TK: "Ustawa o bestiach" w większości zgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że "ustawa o bestiach", dotycząca izolacji niebezpiecznych przestępców, jest zgodna z ustawą zasadniczą. Za niekonstytucyjny uznano jedynie zapis odnoszący się do procedury wypisywania z ośrodków izolacyjnych.

Z orzeczenia Trybunału wynika, że ustawa ta jest zgodna z konstytucją RP. Wyłączony z tego werdyktu został jedynie ustęp traktujący o procedurze wypisywania osoby niebezpiecznej z ośrodków odosobnienia. Sędziowie stwierdzili, że niekonstytucyjne jest, aby tylko jeden lekarz wydawał opinię w tej sprawie. 

"Ustawa o bestiach" weszła w życie w styczniu 2014 roku. Określa ona procedury "postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób". 

W myśl tej ustawy, jeżeli wedle opinii biegłych zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dana osoba z zaburzeniami psychicznymi, która kończy odsiadywać wyrok w zakładzie karnym, nadal może być niebezpieczna dla innych (a terapia nie przynosi spodziewanych rezultatów), dyrektor danej placówki penitencjarnej może wystąpić z wnioskiem o dalszą izolację osadzonego.

Radio ZET/TOK FM/MP

Więcej: