Rośnie liczba uzależnień od alkoholu

Przybywa osób uzależnionych od alkoholu, które zgłaszają się na leczenie i terapię alkoholową. W budżecie państwa brakuje pieniędzy na realizację takich leczniczych programów.

Mimo że Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie uzależnień przeznacza rocznie ponad 400 milionów złotych, to niektóre placówki stać wyłącznie na podstawową terapię lub wyłącznie poradnictwo.

- Obecnie w terapii uzależnień bierze udział ponad 350 tysięcy osób, to o jedną czwartą więcej niż pięć lat temu. Jednak nie chodzi tylko o osoby uzależnione - mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uważa on, że potrzebne jest uzdrowienie systemu lecznictwa odwykowego. Pierwszym krokiem ku temu może być zniesienie sądowych zobowiązań do podjęcia leczenia, które wydłużają kolejki i blokują miejsca w zakładach leczniczych.

RadioZET.pl/DG

Więcej: