Będzie promocja Polski w świecie. Chcemy do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Polska dyplomacja chce wypromować nasz kraj jako kandydata na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pierwsza okazja za kilka dni, w czasie sesji organizacji w Nowym Yorku, będą tam prezydent Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Prezydent powiedział, że kandydatura Polski jest wyrazem ambicji, aby powrócić do odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu porządku międzynarodowego.

"

– Hasło kampanii brzmi „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowane” – są to wartości, które chcemy promować i wnieść do prac Rady Bezpieczeństwa ONZ, podkreślając, że polityka międzynarodowa powinna się opierać na sile prawa, nie na prawie siły – mówił prezydent Duda. "

Minister Waszczykowski ma nadzieję, że kampania pozwoli na dotarcie poprzez media z informacją o kandydaturze Polski do szerokiego grona odbiorców w kraju i za granicą.

"

– Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale także krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa poprzez naszą aktywną dyplomację – podkreślił szef MSZ.

"

Podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim zostało też zaprezentowane oficjalne logo kampanii. Znak graficzny składa się z napisu „Polska” w sześciu językach urzędowych ONZ.

Prezydent Duda w Nowym Yorku ma kilkanaście spotkań z przedstawicielami różnych państw. Minister Waszczykowski podobnie, i obaj liczą na sukces.

Obecność w Radzie Bezpieczeństwa jest prestiżowa, to jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiadający za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi pięciu stałych członków (Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja, USA) oraz dziesięciu niestałych członków wybieranych na dwuletnią kadencję.

Dotychczas Polska zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa pięciokrotnie, po raz ostatni w latach 1996-1997. Wybory na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na kadencję 2018-2019 odbędą się w czerwcu 2017 r. Aby uzyskać mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, państwo kandydujące musi uzyskać poparcie 2/3 członków Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Radio ZET/PAP/AK

Więcej: