Polska dostała 700 mln zł kary

Polska niewłaściwie wydawała unijne środki na wsparcie grup producentów z branży owocowo-warzywnej i będzie musiała zapłacić 700 mln zł kary. Jak ogłosił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, Polska odwołuje się od decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W sumie nasz kraj otrzymał 7,6 mld zł, które miały być przeznaczone na wsparcie producentów owoców i warzyw. Według KE pieniądze te zostały wydane niezgodnie z unijnym prawem.

Wiceminister Bogucki podkreślił, że „nieprawidłowości były nie po stronie polskiej, ale nieprecyzyjnych przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie” i wdrażania tego programu. – Realizowany jest program naprawczy, który został nałożony na Polskę jako warunek nienakładania kolejnych kar - zaznaczył Bogucki.

KE zarzuciła Polsce, że środki były przeznaczone dla grup tworzonych przez osoby powiązane rodzinnie i powstawały w wyniku wcześniejszego podziału gospodarstw. Bogucki podkreślił, że ani polskie, ani unijne przepisy nie zakazywały tego wprost.

KE zwróciła też uwagę, że te grupy w dużej mierze niegospodarnie wykorzystywały środki poprzez zawieranie umów na zakup środków produkcji i nieruchomości z członkami grupy, zarzuciła zawyżanie kosztów inwestycji. W przypadku kilkudziesięciu grup trwają postępowania wyjaśniające.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: