Powstanie superkomisja badająca kwestię reprywatyzacji [SZCZEGÓŁY]

W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami w sprawie reprywatyzacji - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał Zbigniew Ziobro, powołana ma zostać Komisja Weryfikacyjna, która będzie badała, czy reprywatyzacje przeprowadzono zgodnie z prawem.

- W Ministerstwie Sprawiedliwości, z inicjatywy ministrów Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego, został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy, które powstały w związku z ogromną niesprawiedliwością, jaka się zdarzyła w Warszawie i także w wielu innych miejscach, z tymi nadużyciami i aferami (dotyczącymi reprywatyzacji) - powiedział Kaczyński we wtorek na konferencji prasowej.

Jak dodał, projekt odnosi się do wydarzeń warszawskich, ale - zastrzegł - "można go rozszerzyć do patologii w innych miejscach".
- Nie chodzi tutaj o kwestie odpowiedzialności karnej, bo to są kwestie oddzielne i one będą prowadzone we właściwym trybie dla wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o kwestie związane z własnością - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji.

Jak dodał prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, projekt ws. reprywatyzacji zmierza do powołania Komisji Weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla m.st. Warszawy. - Projekt powstaje w ministerstwie sprawiedliwości i zmierza do powstania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla stołecznego miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem - poinformował.

Ziobro dodał, że przygotowywany w ministerstwie sprawiedliwości projekt dotyczący reprywatyzacji jest przygotowywany w konsultacji z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak podkreślił projekt "zmierza do tego, aby przywracać sprawiedliwość" oraz "pokazać, że państwo działa, że państwo nie jest słabe wobec silnych, a silne wobec tych biednych, słabych ludzi wyrzucanych na bruk, przy użyciu też czasami aparatu państwa z kamienic warszawskich".

To coś więcej niż komisja śledcza

- Komisja weryfikacyjna uzyska wszystkie uprawnienia komisji śledczej (...), ale też coś ponad to. Coś bardzo ważnego, a mianowicie możliwość podejmowania konkretnych decyzji kończących jej prace - podkreślił Ziobro.

Jak wskazał, jeśli komisja weryfikacyjna stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości będzie mogła podjąć decyzję merytoryczną, które - dodał - sprowadzać się będzie do tego, że będzie można "odebrać niesłusznie pozyskaną nieruchomość osobom nieuczciwym, osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa pozyskując te kamienice".

Według Ziobry komisja będzie też mogła nakładać wielomilionowe rekompensaty, które będą odpowiadały wartości przejętych bezprawnie kamienic, nieruchomości warszawskich. - To są rozwiązania daleko idące, które pokazują i pokażą, wierzę w to, że państwo będzie skutecznie działać - podkreślił szef MS.

Ziobro zaznaczył, że od decyzji komisji weryfikacyjnej będzie można się odwołać do Prezesa Rady Ministrów, jako "drugiej instancji, która będzie rozpatrywać odwołania złożone ewentualnie przez strony". - Od strony formalnej nad prawidłowością tego procesu stosowania prawa czuwać będzie sądownictwo administracyjne, do którego strony też będą mogły się odwołać - zapowiedział minister sprawiedliwości.

Jak dodał wiceminister Patryk Jaki, pod rygorem kary, przed komisją stawić się będzie musiał każdy wezwany. - Chcemy powołać nową instytucję, komisję weryfikacyjną, która spowoduje, że te osoby, które do dzisiaj były anonimowe, które za 50 zł przejmowały milionowe kamienice (...) przestaną być anonimowe - zapowiedział wiceszef resortu sprawiedliwości.

Według niego komisja "będzie miała wyjątkowe uprawnienia”, będzie pracowała jawnie, będzie mogła "przesłuchać każdego", "będzie miała prawo do nakładania milionowych rekompensat, jeżeli uzna to za stosowne, stosowania wpisów w księdze wieczystej, wnioskowania o wznowienie postępowania o przyznanie prawa, czy też zwrotu kamienic".

Jaki zapowiedział, że skład komisji wybierze Sejm, a w jej pracach będzie brała udział tzw. rada społeczna, do które zostaną zaproszone ruchy społeczne, lokatorskie mające "udział w ujawnianiu patologii reprywatyzacyjnej".

Radio ZET/PAP/MT

Więcej: