Wiadomo, na co idą pieniądze z 500+. Ministerstwo pokazało dane

Rodzice prawie 3,78 mln dzieci otrzymują pieniądze z programu 500+ – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort ujawnił również, na co Polacy przeznaczają rządowe środki.

W całej Polsce programem Rodzina 500 plus jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.  Około 42 proc. świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,59 mln dzieci. W grupie świadczeń na pierwsze dziecko 40 proc. stanowią świadczenia dla jedynaków – to 635,8 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 2,19 mln drugich i kolejnych dzieci w rodzinie.

Niemal 39 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie mieszka w gminach miejskich. To 1,46 mln dzieci, do których trafiło już 4,36 mld zł. Wsparciem objętych jest 1,36 mln dzieci mieszkających na wsi (36,1 proc. ogółu dzieci korzystających z programu). Pozostałe 0,95 mln to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 25,1 proc. ogółu objętych programem.

Ze wstępnych szacunków resortu rodziny wynika, że dzięki programowi 500+ wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym może spaść o prawie 4 punkty procentowe (z poziomu 17,0 proc. do 13,3 proc.).

Pomiędzy 21 września a 12 października br. CBOS przeprowadziło wśród ponad 3 tys. rodziców badanie nt. korzystania z programu 500+.

Dla większości ubiegających się o świadczenie wychowawcze wypełnienie wniosku o jego przyznanie było dość łatwe (54 proc.) lub bardzo łatwe (36 proc.). Nikt nie wskazał, że wniosek był bardzo trudny.   

 Dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31 proc.), obuwie (29 proc.) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22 proc.). Ważnym elementem jest edukacja: 22 proc. badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20 proc. na dodatkowe zajęcia dla dzieci.

Żadna z przebadanych osób, ani ich partnerów lub małżonków nie zamierza rezygnować z pracy ze względu na otrzymywane świadczenie. Według danych z badania CBOS, 5 proc. wskazało, że planuje podjąć pracę.

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 21 września do 12 października 2016 roku z rodzicami/opiekunami dzieci do 18 roku życia (N=3320). 

Radio ZET/MPRiPS/MW

Więcej: