Reforma edukacji: Nowa podstawa programowa

Cztery lekcje matematyki i jedna godzina informatyki w tygodniu przez całą szkołę podstawową, jedna lekcja historii w tygodniu od IV klasy i dwie lekcje od V klasy - wynika z projektu ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej. Propozycje konsultowane są właśnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Resort edukacji skierowało do "prekonsultacji" projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej oraz projekt ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla szkół branżowych.

Język polski i matematyka

Zgodnie z projektem ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych, w klasie IV i V uczniowie będą mieć 6 lekcji języka polskiego w tygodniu, w klasie V - 5 lekcji polskiego, a w VII i VIII klasie - po 4 lekcje.
W klasach IV-VIII tygodniowy wymiar matematyki to 4 lekcje, języka obcego pierwszego - 3 lekcje, a drugiego języka obcego (nauczany będzie od VII klasy) - to 2 lekcje.

Historia i WOS

Historii uczniowie będą mieli w IV klasie jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII - 2 lekcje.

Wiedza o społeczeństwie będzie prowadzona w VIII klasie w wymiarze dwóch lekcji w tygodniu, a edukacja dla bezpieczeństwa - w wymiarze jednej lekcji w tygodniu.

Przyroda i informatyka

Przyroda w IV klasie będzie miała wymiar dwóch lekcji w tygodniu. Geografia - jednej lekcji w klasach V-VI i VIII oraz dwóch lekcji w klasie VII. Taki sam wymiar i układ godzin będzie miała biologia. Chemia i fizyka będą miały wymiar po dwie lekcje klasach VII i VIII.
W klasach IV-VI uczniowie będą mieli jedną w tygodniu lekcje informatyki i cztery lekcje wychowania fizycznego, w klasach IV-VII - po jednej lekcji plastyki i jednej lekcji muzyki, a w klasach IV-VI - po jednej lekcji techniki.

Radio ZET/PAP/MP

Więcej: