Tak zmieni się szkoła po reformie PiS [TŁUMACZYMY]

Koniec gimnazjów, powrót 8-letniej podstawówki i wprowadzenie szkół branżowych – to najważniejsze założenia reformy edukacji. Co jeszcze się zmieni?

W piątek plany dotyczące zmian w systemie edukacji przedstawiła minister Anna Zalewska. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Od przyszłego roku szkolnego nie będzie już rekrutacji do gimnazjum. Uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej trafią nie do gimnazjum, ale do VII klasy 8-letniej szkoły podstawowej.

Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie przystąpią do dwudniowego egzaminu, nazwanego w projekcie ustawy „sprawdzianem ósmoklasistów”. Będzie on obejmował cztery przedmioty: język polski, matematykę, język obcy i historię. To on będzie decydował przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego.

Według szefowej MEN język obcy wybrany na egzamin na koniec podstawówki, będzie musiał być kontynuowany aż do matury.

Szkoły branżowe

Od początku przyszłego roku szkolnego zaczną działać 3-letnie szkoły branżowe I stopnia, które zastąpią obecne zasadnicze szkoły zawodowe. Jeśli uczeń po ich ukończeniu będzie chciał kontynuować naukę, będzie to mógł zrobić w 2-letniej szkole branżowej II stopnia.

Z kolei dotychczasowe 3-letne liceum od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim, wtedy też 4-letnie technikum stanie się 5-letnim. Pierwsza rekrutacja do klasy I odbędzie się w roku 2019/2020.

Pod koniec listopada minister Zalewska ma przedstawić nowe podstawy programowe (opisujące, co uczeń powinien umieć, kończąc dany etap edukacji) dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu.

Szefowa MEN podkreśliła, że nauczyciele mają od tego roku wolny wybór, w jakim rytmie i w jakim tempie realizują podstawę programową. Jak zaznaczyła, wcześniej tego nie było. – Zalecenie MEN jest takie, że podstawa programowa w 80 proc. ma wypełniać to, co pojawi się jako obowiązkowe; a w 20 proc. oddajemy wolność nauczycielom, m.in., jeśli chodzi o to, w jaki sposób te podstawy programowe będą realizować – powiedziała.

Reforma edukacji. Zmiany dla nauczycieli

Zalewska mówiła, w okresie przejściowym, tzn. od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela, który już pracuje w pełnym wymiarze zajęć w jakiejś szkole, będzie wymagało pisemnej zgody dyrektora tej szkoły.

Dyrektorzy szkół poszukujący nauczycieli do pracy będą informowali o tym kuratora oświaty. Zaznaczyła, że te informacje będą udostępnione na stronie kuratorium. Do tej pory nie było takiego obowiązku.

Według szefowej MEN wprowadzane zmiany nie spowodują, że zabraknie miejsc w szkołach.
– Nauczyciele są gotowi. Nie widzimy powodu, aby martwić się, czy miejsc w szkołach wystarczy - powiedziała.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: