Będzie smog w Krakowie, będzie darmowa komunikacja

Będzie smog w Krakowie, będzie darmowa komunikacja - tak zdecydowali krakowscy radni. Rozwiązanie to zaczęło obowiązywać w drugi dzień świąt.

Darmowe przejazdy zostaną wprowadzone, jeśli dobowe stężenie zanieczyszczeń pyłowych mierzone o godzinie 16 i uśrednione ze stacji pomiarowych w Kurdwanowie, Nowej Hucie i przy al. Krasińskiego przekroczy 150 mikrogramów na metr sześcienny lub jeśli na jednej z tych stacji przekroczy 200 mikrogramów na metr sześcienny.

Z darmowej komunikacji miejskiej będą mogły korzystać osoby legitymujące się dowodem rejestracyjnym i tyle towarzyszących im osób, ile miejsc siedzących jest w aucie. To rozwiązanie ma skłonić kierowców do pozostawienia samochodów w domu.

Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce

- „Będziemy obserwować, jak zadziała to w praktyce. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, dlatego będziemy się uczyć na żywym organizmie - mówił dziennikarzom pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza Witold Śmiałek.

Według niego darmowe przejazdy mogą dotyczyć około 12 dni w roku, gdy stan powietrza w Krakowie jest fatalny. Jeśli wskaźniki będą przekroczone o godzinie 16, darmowa komunikacja zostanie wprowadzona od północy na dobę.

Alarm smogowy w Polsce jest ogłaszany, gdy średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu przekroczy 300 mikrogramów na metr sześcienny. Przy stężeniu 200 mikrogramów na metr sześcienny obowiązuje stan ostrzegawczy. Zdecydowanych działań władz miasta w walce ze smogiem domagają się działacze wielu organizacji i stowarzyszeń, między innymi Polskiego Alarmu Smogowego.

PAP/EM/AK

Więcej: