Upadł polski bank. Tłumaczymy, jak odzyskać pieniądze

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

W kwietniu tego roku nastąpił niekontrolowany odpływ depozytów. Między 15 a 21 kwietnia klienci wycofali z niego ponad 72 miliony złotych. A baza depozytów spadła z 239,9 milionów do 167,8 milionów złotych.

Łączne obniżenie bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Nadarzynie między kwietniem a wrześniem sięgnęło ponad 99 milionów złotych i doprowadziło to do trwałej i niedającej się odwrócić utraty płynności płatniczej przez bank.

Według stanu na dzień 19 października, wartość depozytów zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie wynosiła ponad 140 milionów złotych. Bank prowadził ponad 8 tysięcy rachunków.

Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane przez BFG w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego, co w przypadku Banku Spółdzielczego w Nadarzynie nastąpi w dniu 24 października (poniedziałek). W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości 100 tysięcy euro.

Więcej: