Pomoc dla frankowiczów będzie kosztować 9,3 mld zł

Jeżeli prezydencki projekt pomocy dla frankowiczów wejdzie w życie, banki poniosą ok. 9,3 mld zł kosztów – oceniła Komisja Nadzoru Finansowego.

Wyliczenia zostały zaprezentowane w oparciu o dane 28 banków posiadających kredyty lub pożyczki walutowe.

„W efekcie poniesionych strat łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca 2016 r. (średni dla grupy 28 banków) zmniejszyłby się o ok 0,8 pp., do poziomu 17,3 proc.” - informuje Urząd KNF.

„Na koniec 2016 r. 27 spośród 28 banków objętych badaniem planowało zyski. Po uwzględnieniu wpływu projektowanej ustawy liczba banków przewidujących powstanie straty wzrosła z l do 9, przy czym dodatkowo jeden z banków przewidujących zysk założył, że koszty obciążą bezpośrednio jego fundusze własne” - głosi opinia.

Z kolei „zagregowany wynik planowany przez banki na koniec 2016 r. w przypadku wejścia w życie projektu ustawy zmniejszyłby się z 11,3 mld zł do 3,7 mld zł” - wynika z opinii.

Prezydencki projekt ustawy o pomocy osobom z kredytem we frankach szwajcarskich w sierpniu trafił do Sejmu.

Przewiduje m.in., że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem, a tym, który w rzeczywistości pobrały.

Zgodnie z projektem klient będzie mógł w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wnioskować o zwrot spreadów. Miałyby być one zwracane do kwoty 350 tys. zł kapitału kredytu na jedną osobę. W projekcie ustawy ocenia się, że koszty zwrotu spreadów wyniosą 3,6-4 mld zł.

Więcej: