Zamykają drogę rowerową, bo myśliwi chcą polować

Droga rowerowa na odcinku Kamionki- Pargowo (woj. zachodniopomorskie) zostanie zamknięta na kilka godzin przez zaplanowane polowanie. "Przebywanie na ścieżce rowerowej podczas polowania, grozić może trwałym kalectwem lub śmiercią" - ostrzega urząd gminy Kołbaskowo. A internauci nie kryją oburzenia.

"Urząd gminy Kołbaskowo zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2016 roku w godz. 8-14 zamknięta zostanie ścieżka rowerowa na odcinku Kamionki- Pargowo. Zamknięcie ścieżki związane jest z planowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie 121, rewir 10-16. Przebywanie na ścieżce rowerowej podczas polowania, grozić może trwałym kalectwem lub śmiercią" - poinformował urząd gminy Kołbaskowo.

Zamknięcie ścieżki rowerowej w celu przeprowadzenia polowania oburzyło internautów, którzy na Facebooku sugerowali, że należy przeszkodzić w polowaniu.

Sprawa wywołała wiele emocji, a Gmina Kołbaskowo opublikowała wyjaśnienie w kwestii bezpieczeństwa podczas zaplanowanego polowania:

"W związku z emocjami jakie u niektórych mieszkańców wywołała informacja o planowanym na dzień 5 listopada zbiorowym polowaniu i związanym z tym zamknięciem ścieżki rowerowej, wyjaśniamy kilka kwestii budzących najwięcej wątpliwości.
Gmina Kołbaskowo nie jest organizatorem polowania, przez co nie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w jego trakcie. Taka odpowiedzialność – zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczestnikom polowania jak i otoczeniu – należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie "szczegółowych warunków wykonywania  polowania i znakowania tusz"  do prowadzącego polowanie, czyli w tym przypadku do Wojskowego Koła Łowieckiego „BAŻANT”.  

Zgodnie z §28 cytowanego rozporządzenia "zarządca obwodu łowieckiego", w tym przypadku również organizator polowania, "kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia", powiadomił Wójta Gminy Kołbaskowo  o planowanym terminie polowania i zwrócił się z prośbą o czasowe zamknięcie ścieżki rowerowej przebiegającej przez tereny leśne.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowej Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o jej czasowym zamknięciu 05 listopada w godzinach 08.00 – 14.00. Jednocześnie wyjaśniamy, iż Gmina nie ponosi żadnych wydatków związanych z przeprowadzeniem polowania" - czytamy na stronie gminy Kołbaskowo.

Radio ZET/Facebook/MT

Więcej: