92 proc. ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem

Dziewięciu na 10 ludzi żyje w miejscu, w którym poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza normy ustalone przez WHO. To przyczyna m.in. udarów, chorób serca i raka płuc - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowa.

W największym stopniu dotyczy to Azji Południowo-Wschodniej, krajów położonych we wschodniej części Morza Śródziemnego i zachodniego Pacyfiku. Poza obiema Amerykami, we wszystkich innych regionach świata mniej niż 20 proc. ludności żyje w miejscach, w których jakość powietrza odpowiada normom WHO.

Dr Maria Neira, szefowa departamentu zdrowia publicznego w WHO, podkreśliła, że istnieje rodwiązanie tego problemu. Chodzi o "bardziej zrównoważone systemy transportu, zarządzania odpadami, wykorzystywania przez gospodarstwa domowe pieców i czystszych paliw, a także energię odnawialną i redukcję zanieczyszczeń".

WHO szacuje, że z zanieczyszczeniem powietrza ma związek ok. 3 mln zgonów rocznie. Prawie 90 proc. z nich przypada na kraje o niskim lub średnim dochodzie, a niemal dwa zgony na trzy na regiony Azji Południowo-Wschodniej i zachodniego Pacyfiku.

Radio ZET/PAP/ucha

Więcej: