Wzrasta bezdzietność wśród europejskich kobiet

Kobiety w Europie, zwłaszcza w jej południowej części, mają mniej dzieci - tak wynika z opublikowanego we Francji raportu.

Według danych zawartych w raporcie maksymalnie jedna czwarta kobiet urodzonych w 1970 roku pozostanie bezdzietna, w tym średnio 15% Pań z północnej Europy i 18% z Europy Zachodniej.

Czynnikiem powodującym obawy posiadania potomstwa jest coraz większa niepewność na rynkach pracy oraz brak spójnej i długotrwałej polityki prorodzinnej, która wspierałaby młode mamy w ich karierach zawodowych.

Raport przywołuje również dane sprzed stu lat, kiedy to stan bezdzietności był równie wysoki jak obecnie. Aż 25% kobiet żyjących w pierwszej dekadzie XX wieku nie zostawiało po sobie potomstwa. Przyczyną była jednak śmierć partnerów w czasie I wojny światowej.

Autorzy raportu stwierdzają, że zjawisko bezdzietności w Europie może mieć coraz większy wymiar, jeśli Unia Europejska nie ureguluje spraw niepewności gospodarczej i założeń polityki rodzinnej.

RadioZET.pl/BBC/DG

Więcej: