ONZ krytykuje Polskę za Trybunał Konstytucyjny. Każe opublikować wyroki

Komitet Praw Człowieka ONZ krytykuje Polskę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W dziewięciostronicowym dokumencie ONZ wyraża zaniepokojenie tym, jak w naszym kraju przestrzegane są prawa człowieka. I wzywa polski rząd do publikacji wszystkich wyroków Trybunału.

ONZ zalecenia też, by polski rząd zapewnił niezależność Trybunałowi i jego sędziom. W ocenie Komitetu rząd nie powinien podejmować działań, które uniemożliwią sprawne funkcjonowanie TK.

Wśród zaleceń znalazł się też zapis o zapewnieniu bezstronnego sposobu powoływania sędziów. ONZ zwraca też uwagę na kwestie aborcji i wyraża zaniepokojenie „wysoką liczbą nielegalnych aborcji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu kobiet”.

Komitet zaniepokojony jest również wzrostem liczby ataków na tle mowy nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na religię czy orientację seksualną.

Wiceminister sprawiedliwości, który reprezentował polski rząd na posiedzeniu Komitetu ONZ odpierał zarzuty i stwierdził, że w naszym kraju „nie ma żadnej litości dla przestępców”.

Radio ZET/DAW/AK

Więcej: