Papież: Spowiednicy nadal mają prawo rozgrzeszać z aborcji

Papież upoważnia wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia aborcji. W ogłoszonym w poniedziałek liście apostolskim z okazji zakończenia Roku Miłosierdzia Franciszek przedłuża swoją decyzję, która w tym właśnie roku obowiązywała.

Papież podkreśla w liście "Misericordia et misera", że spowiedź musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim. Następnie Franciszek napisał:

"

- Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. "

Papież przypomniał, że władzy tej udzielił w sposób ograniczony na czas Roku Świętego Miłosierdzia w liście z 1 września 2015 roku.

"

- To, czego udzieliłem w sposób ograniczony na okres Jubileuszu - wyjaśnił - zostaje obecnie przedłużone w czasie, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

"

W przypomnianym liście Franciszek napisał wtedy, że upoważnia wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym „do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie".
Obecnie papież stwierdził:

"

- Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. "

Papież napisał w liście:

"

- Nic z tego, co skruszony grzesznik przedstawia miłosierdziu Boga, nie może pozostać bez objęcia Jego przebaczeniem. Z tego względu nikt z nas nie może obwarować miłosierdzia warunkami - stwierdził Franciszek. "

Dodał, że jest to akt bezinteresowności Boga, „miłości bezwarunkowej i niezasłużonej”.

Podsumowując Wielki Jubileusz Franciszek napisał, że "przeżyliśmy intensywny rok, podczas którego zostaliśmy obficie obdarowani łaską miłosierdzia, a dobroć i miłosierdzie Pana rozlały się na cały świat. Jubileusz dobiega końca i zamykają się Drzwi Święte. Jednak drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte” - zapewnił papież.

Napisał także o społecznym charakterze miłosierdzia i obowiązku solidarności chrześcijan ze wszystkimi, którzy cierpią, są dyskryminowani i ubodzy.

Papież ponadto ustanowił Światowy Dzień Ubogich, o co proszono go podczas niedawnego Jubileuszu ludzi społecznie wykluczonych. Będzie on obchodzony tydzień przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Radio ZET/PAP/AK

Więcej: