Koniec z blokowaniem transmisji w internecie? Ruch KE

Komisja Europejska chce ułatwić mieszkańcom UE dostęp do transmisji telewizyjnych, np. meczów piłkarskich, oferowanych przez zagranicznych nadawców.

Jeżeli nowe rozwiązania zostaną wprowadzone, zniesione zostaną tzw. blokady regionalne, nakładane przez usługodawców na użytkowników ze względu na ich położenie geograficzne.

KE chce ułatwić operatorom telewizyjnym uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych, aby mogli nadawać programy online w innych państwach członkowskich. Chodzi tu o telewizyjne transmisje online na żywo oraz usługi typu catch-up, które pozwalają na obejrzenie programów pokazanych w telewizji kilka dni wcześniej.
– To anachronizm, że mieszkańcy Wspólnoty wciąż nie mogą obejrzeć serialu telewizyjnego, filmu czy zawodów sportowych transmitowanych przez tego operatora w UE, którego sobie wybiorą”- mówi Monique Goyens, dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

Dotychczas, jeśli stacja telewizyjna z innego państwa członkowskiego chciała zaoferować swoje usługi w innym kraju UE, musiała indywidualnie negocjować zgodę z każdym podmiotem praw autorskich. Komisja Europejska chce, by teraz licencje na oferowanie programów czy kanałów z innego państwa członkowskiego mogły być udzielane przez organizacje zbiorowego zarządzania, reprezentujące właścicieli praw autorskich. Wezwała też kraje UE do powołania odpowiednich instytucji, które będą odpowiedzialne za negocjowanie umów.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: