UNICEF: 28 mln dzieci uciekło przed wojnami

Około 28 mln dzieci na całym świecie uciekło z regionów ogarniętych konfliktami, 17 mln z nich szuka schronienia we własnym kraju, a 11 mln za granicą  - wynika z  raportu Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF).

Według raportu kolejne 22 mln dzieci uciekły za granicę z powodu ubóstwa, w poszukiwaniu lepszego życia.

Co drugi uchodźca ma mniej niż 18 lat, choć ta grupa wiekowa stanowi tylko jedną trzecią ludności świata. Większość dzieci ucieka przed wojnami i innymi zagrożeniami razem z rodzicami, ale coraz więcej nieletnich  decyduje sie ns ten krok bez opieki najbliższych.

Z raportu UNICEF wynika, że w 2015 roku około 100 tys. dzieci, które same, bez rodziców uciekły z regionów ogarniętych konfliktami, złożyło w 78 krajach wnioski o azyl. To trzy razy więcej niż w 2014 r.

UNICEF apeluje, aby dzieci uchodźców migrantów i przesiedleńców chronić przed wykorzystaniem i przemocą oraz zapewnić im edukację i opiekę zdrowotną.

Radio ZET/PAP/ucha

Więcej: