Kontakt

 

Radio ZET

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

(+48) 22 583 32 00

lub (+48) 22 583 31 00

Czerwony Telefon Radia ZET

321 321 100

Telefon do prowadzących Radia ZET

321 321 321

Biuro Obsługi Słuchacza 

321 321 000

radiozet@radiozet.pl

Reklamacje konkursowe:

321 321 000 (wew.: 2)

reklamacje@radiozet.pl

Biuro Prasowe Radia ZET

Biuro prasowe grupy Eurozet

Michał Aleksandrowicz

(+48) 22 583 31 42

fax: 321 321 790 

biuroprasowe@eurozet.pl

Dział Promocji Radia ZET

(+48) 22 583 33 95

promocja@radiozet.pl

 

RRM DOM SPRZEDAŻY RADIA

email: kontakt@rrm.pl

Nadawca programu pod nazwą „Radio Zet”:

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer koncesji: 038/K/2009-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Więcej: