Najnowszy raport GFK. Sprawdź co stresuje Polaków

Stres dotyka niemal każdego Polaka. GFK przeprowadziło badania na temat skali tego zjawiska oraz sposobów radzenia sobie z nim. Przeprowadzono tysiąc wywiadów przez internet. Wyniki były zaskakujące.

Z ankiet wynika, że niemal 98 procent Polaków odczuwa stres. Dwie na trzy osoby spotykają się z sytuacjami stresogennymi co najmniej raz w tygodniu.

A kto częściej odczuwa stres?

Okazało się, że kobiety. Z badań wynika, że 74 procent z nich napotyka stresogenne sytuacje co najmniej raz w tygodniu lub częściej. Natomiast 22 procent z nich odczuwa stres codziennie.

W przypadku mężczyzn są to znacznie mniejsze liczby. 60 procent panów stresuje się raz w tygodniu lub częściej, a tylko 14 procent codziennie.

Według raportu, który zamieszczamy poniżej

stres dotyka najczęściej osoby, które zarabiają do 2 tys. złotych miesięcznie. W tej grupie osób, co czwarta osoba spotyka się z takim odczuciem codziennie. Najmniej zestresowane są osoby powyżej 65 roku życia. 50 procent z nich stresuje się bardzo rzadko.

Co najbardziej nas stresuje? Pierwsze co przychodzi na myśl to praca. Okazuje się inaczej. Blisko połowa Polaków najwięcej sytuacji stresowych spotyka w życiu prywatnym. Dopiero co trzeci Polak najbardziej stresuje się w pracy lub w szkole.

W życiu prywatnym najczęściej stresujemy się finansami, chorobą w rodzinie, chorobą dziecka, budżetem rodzinnym, remontem oraz obciążeniem pracami domowymi. Kobiety najczęściej stresują się chorobą dziecka i obciążeniem obowiązkami domowymi. Co ciekawe, święta stresują prawie tak samo jak remont i prace domowe.

A co nas najczęściej stresuje w życiu zawodowym? Wśród problemów wymienianych przez badanych znalazła się praca pod presją czasu, natłok obowiązku, niewłaściwa organizacja, problemy z realizacją celów oraz biurokracja.

A jak walczyć ze stresem? Co robią Polacy, kiedy napotkały ich trudne sytuacje? Dla ponad połowy badanych najlepszym sposobem na odstresowanie się jest film lub muzyka. Mniej, bo 40 procent spotyka się ze znajomymi. Natomiast 35 procent badanych rozwija swoje pasje.

Ponad 50 procent badanych irytuje się, gdy nie może zrealizować swoich planów. Podobna ilość osób na skutek stresu reaguje wybuchowo na codzienne sytuacje życiowe. Często zamartwiają się z bardzo błahych powodów. Takie objawy stresu częściej można obserwować u kobiet, niż u mężczyzn. Około 50 procent pań, a 40 procent mężczyzn odpowiedziało w wywiadzie, że zdarza im się wyładować stres na bliskich.

Jakie są objawy stresu? U 40 procent Polaków najczęściej występuje przeciągające się zmęczenie, podirytowanie, złość oraz problemy z koncentracją. Co trzecia osoba, gdy się stresuje, traci apetyt i nie odczuwa głodu.

Nie wszyscy uważają jednak, że stres jest negatywnym uczuciem. 40 procent badanych odpowiedziało, że istnieje pewien nieszkodliwy poziom stresu. Co trzecia osoba przekuwa stres na swoją korzyść. Ponad 80 procent osób chciałoby lepiej wykorzystać stres. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na warsztaty i kursy w tym zakresie.