Raport UE: Ozon i niebezpieczne pyły głównymi problemami Polski

Najgorzej jest w Krakowie. Szacuje się, że w stolicy Małopolski - z powodu smogu - każdego roku przedwcześnie umiera blisko 400 osób.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) publikowany jest co 5 lat. Jego głównym zadaniem jest ocena państw w zakresie ochrony środowiska i realizacją związanej z tym polityki. Najnowsza edycja pt. "Środowisko Europy - Stan i prognozy" podsumowuje 40 lat polityki w europejskim zakresie ochrony środowiska i ocenia perspektywy na rok 2050.

Co jest w raporcie SOER 2015?

Część dokumentu poświęcona jest sytuacji poszczególnych europejskich krajów i regionów. Wynika z niej, że Polska przez ostatnie 20 lat znacznie polepszyła stan swojego środowiska.

- W Polsce emisja dwutlenku węgla siarki, tlenków azotu, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych utrzymują się na dozwolonym poziomie. Stały rozwój gospodarki w ostatnich 20 latach nie spowodował zwiększenia tych emisji - czytamy w raporcie.

Pomimo zauważalnej poprawy stanu środowiska, wciąż mamy problem z przekroczonymi wartościami ozonu (podczas lata) i szkodliwych pyłów (podczas zimy). Główne źródła zanieczyszczeń pochodzą z przydomowych pieców i lokalnych kotłowni.

Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na zbyt małą efektywność naszej gospodarki. - Pod względem wydajności, polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej energochłonnych gospodarek Unii Europejskiej - piszą w raporcie.

Smog w Krakowie

Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce jest Kraków. Tam stężenie zanieczyszczonego powietrza kilkukrotnie przekracza dozwolone normy. Oszacowano, że z powodu krakowskiego smogu, każdego roku przedwcześnie umiera blisko 400 mieszkańców miasta.

Przyczyną tak dużego zanieczyszczenia powietrza w mieście jest jego niekorzystne położenie w niecce. Oprócz tego, wiele dni jest bezwietrznych, a to z kolei sprzyja gromadzeniu się niebezpiecznego pyłu. Problem narasta szczególnie w okresach grzewczych, kiedy z kominów stale wydobywają się rakotwórcze substancje.

Aplikacja ostrzeże o smogu

Mieszkańcy Krakowa stale mogą obserwować poziom zanieczyszczenia miasta. Wszystko za sprawą stworzonej w 2013 roku aplikacji, która na bieżąco podaje informacje o stężeniu pyłów w mieście. Autorzy programu sami przyznają, że "lepiej wiedzieć i nie przebywać w okolicy smogu, który jest śmiertelnie niebezpieczny".

W 2013 roku Europejska Agencja Środowiska opublikowała ranking miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. W tym zestawieniu Kraków znalazł się na 3. miejscu. 

Więcej: