Policjant wstrzymał ruch, by pomóc niepełnosprawnemu

Kamera monitoringu w Legnicy nagrała jak funkcjonariusz policji zatrzymał się na środku dwupasmowej drogi i włączył sygnały świetlne, wstrzymując ruch. Wszystko po to, by pomóc niepełnosprawnemu mężczyźnie bezpiecznie dojść do chodnika.

Po całym zdarzeniu, mundurowy odjechał, co też widać na nagraniu:

Warto jednak mieć na uwadze, że w analogicznych okolicznościach przechodzenie przez drogę jest zabronione, zgodnie z artykułem 13. kodeksu drogowego:

"

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.  

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.  

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.  

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.   "

Jednak w tym konkretnym przypadku, funkcjonariusz miał do czynienia z osobą niepełnosprawną, dlatego warto byłoby również odnieść się do artykułu 26.:

"

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.   "

A jak Wy byście się zachowali w podobnej sytuacji?

RadioZET/MS

Więcej: