Polska młodzież przebadana. Najchętniej pije piwo

Alkohol, a głównie piwo - tym najchętniej raczą się polskie nastolatki - wynika z prowadzonego co 4 lata badania ESPAD. Wśród 15-16-latków 84 proc. przyznaje, że piło już alkohol. To o trzy punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu.

Badanie przeprowadzono wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów (15-16 lat) oraz uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (17-18 lat).

Z badania wynika, że najbardziej rozpowszechnioną wśród nastolatków substancją psychoaktywną jest alkohol. Chociaż raz w życiu piło go 84 proc. 15-16-latków i 96 proc. uczniów ze starszej grupy ankietowanych.

W tej edycji badania i tej sprzed 4 lat na podobnym poziomie jest odsetek młodych osób, które przyznają, że silnie się upiły - 13 proc. gimnazjalistów i 20 proc. badanych ze starszej grupy wiekowej.

Dopalacze czy marihuana?

W porównaniu z poprzednim badaniem niewiele się zmieniła sytuacja związana z dopalaczami. W 2011 roku do ich brania przyznawało się 11 proc. 15-16 latków i 16 proc. 17-18-latków. W 2015 roku dopalacze brało kiedykolwiek w życiu 10 proc. młodszej młodzieży i 13 proc. starszej.

Mniej więcej na podobnym poziomie utrzymuje się trend palenia marihuany wśród 15-16-latków - cztery lata temu przyznawało się do tego 24 proc. osób, w tym roku - 25 proc. Rośnie natomiast popularność marihuany wśród ich starszych kolegów - w 2011 roku paliło ją 37 proc. 17-18-latków, a w tym roku zadeklarowało to 43 proc.

Według Janusza Sierosławskiego z Instytutu Neurologii i Psychiatrii działania profilaktyczne, polityka państwa przeciwdziałająca używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych powoli, małymi kroczkami przynosi efekty.

- Widać, że ryzyko związane z używaniem marihuany, podobnie jak ryzyko związane z używaniem alkoholu, jest przez młodzież w tej chwili postrzegane jako większe, czyli te działania profilaktyczne zaczęły do młodzieży docierać - powiedział.

PAP/AK

Więcej: