Szef MSZ przedstawił w Sejmie expose

Dyplomacja w 2017 r. za pierwszoplanowy cel stawia sobie dbanie o dobre imię Polski i jej wizerunek - powiedział w czwartek w Sejmie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Celem - jak podkreślił - będzie przedstawianie Polski jako nowoczesnego, tolerancyjnego kraju.

- W obecnym roku do najważniejszych kierunków działań zaliczamy promocję polskiej myśli politycznej i historii, wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, promocję Polski kreatywnej i innowacyjnej - mówił szef MSZ.

Podkreślił, że podstawowym celem działań będzie przedstawienie Polski jako nowoczesnego kraju czerpiącego ze swojej tradycji, jako tolerancyjnego państwa wielu narodów oraz kultur. - Musimy też zdecydowanie, zgodnie z historycznymi faktami, utrwalać dobre imię Polski oraz zabiegać o należne jej w miejsce w historii Europy i świata - powiedział szef MSZ.

Waszczykowski podkreślił, że Polska zaktywizowała działania mające na celu "zwalczanie kłamliwych sformułowań dotyczących odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie nazistowskich, niemieckich obozów śmierci w czasie II wojny światowej". Jego zdaniem, odkłamywaniu fałszerstw historycznych mogą służyć nowoczesne formy komunikacji.

Zapowiedział, że w 2017 roku narracja historyczna będzie koncentrować się wokół dorobku postaci m.in. Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera. Organizowane mają być duże międzynarodowe konferencje poświęcone m.in. sytuacji europejskich elit intelektualnych pod okupacją niemiecką, polskim Sprawiedliwym ratujących Żydów.

Promocja Polski kreatywnej i innowacyjnej

- Wspieranie polskich przedsiębiorstw za granicą należy do priorytetowych zadań polskiej dyplomacji. Służy temu m.in. rozbudowa sieci naszych placówek dyplomatycznych na świecie - powiedział Waszczykowski w Sejmie.

Ocenił, że choć polskie firmy są coraz lepiej przygotowane, by stawiać czoła międzynarodowej konkurencji, to jednak pomoc dyplomatyczna jest często niezbędna dla ich zaistnienia na nowym rynku. Jak wskazał szef MSZ, często jest też "jedynym orężem w przypadkach nieuczciwych i dyskryminacyjnych praktyk".

- W 2017 roku położymy nacisk na promocję Polski jako kraju kreatywnego, innowacyjnego. Będziemy wspierać polskie start-upy w nawiązywaniu kontaktów na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest także aktywizacja współpracy polskich i światowych ośrodków naukowych. Takie działania zainicjowałem już w ubiegłym roku odwiedzając na czele misji gospodarczych ważne ośrodki, takie jak w Seattle w USA i w Vancouver w Kanadzie - powiedział Waszczykowski.

- W ramach promocji gospodarczej dużo uwagi poświęcimy zielonym technologiom, zwłaszcza podczas Forum Energii w Wiedniu oraz w trakcie przygotowań konferencji klimatycznej COP24 w Polsce w 2018 roku - dodał.

Zwrot Tupolewa, Chiny ważnym partnerem

- Oczekujemy zwrotu wraku prezydenckiego samolotu Tu-154 prawowitemu właścicielowi, czyli państwu polskiemu - powiedział szef MSZ o stosunkach z Rosją. Jak dodał, polityka wobec Rosji "jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie Wschodniej (...) równocześnie jednak dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem".

Szef MSZ mówił też o tym, że w minionym roku dużo wysiłku polski rząd włożył w rozwój relacji z partnerami pozaeuropejskimi. - Działania te będziemy kontynuować w roku bieżącym, uwzględniając różne wymiary polityki zagranicznej - podkreślił.

- Trwałym elementem polskiej polityki zagranicznej stało się partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową. Korzystamy ze sprzyjającej atmosfery w relacjach polsko-chińskich po ubiegłorocznych kontaktach na najwyższym szczeblu. Liczymy na dalszy rozwój współpracy w formacie 16+1, czyli między krajami Europy Środkowej, a Chinami, w tym za pośrednictwem Sekretariatu do spraw Morskich umiejscowionego w naszym kraju - powiedział szef MSZ.

RadioZET.pl/PAP/MT

Więcej: