Modernizacja ośrodków sportowych w Warszawie [LISTA OBIEKTÓW]

Park Kultury w Powsinie oraz sześć ośrodków zarządzanych przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa przejdzie w najbliższych latach modernizację. Na ten cel zostanie przeznaczonych 100 milionów złotych. 

– Choć ośrodki, które planujemy zmodernizować, są cały czas eksploatowane to niewątpliwie wymagają uwagi i znacznych nakładów finansowych. W tych obiektach, w większości pochodzących z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, drzemie niewykorzystany potencjał, który teraz chcemy wskrzesić. Zgodnie z naszymi zamierzeniami w ciągu najbliższych trzech lat prace przeprowadzone zostaną w znacznej części ogólnomiejskich ośrodków sportu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydent m.st. Warszawy.

Park Kultury w Powsinie (ul. Maślaków 1)

Koszt: 11 002 800 zł

Za te środki przeprowadzone zostaną dwa zadania inwestycyjne. W ciągu tego roku hala tenisowa nad dwoma kortami uzyska nową powłokę. Dodatkowo położona zostanie nowa nawierzchnia kortów ze sztucznej trawy, a także wymienione zostanie oświetlenie i system ogrzewania.

 W I połowie 2017 roku opracowana zostanie również koncepcja zagospodarowania Parku Kultury w Powsinie. W jej przygotowaniu zostaną uwzględnione wnioski z ankiet przeprowadzonych w 2016 roku wśród użytkowników ośrodka. Na podstawie koncepcji zostanie sporządzony projekt architektoniczno-budowlany i opracowany szczegółowy kosztorys zagospodarowania parku.

Całoroczny Stok Narciarski „Szczęśliwice” (ul. Drawska 22)

Koszt: 15 787 331 zł

Większą część powyższej kwoty pochłonie modernizacja samego stoku narciarskiego. W ramach prac obecna mata igielitowa zostanie zastąpiona matą nowej generacji. Nowa nawierzchnia cechować się będzie lepszym poślizgiem oraz wyższym stopniem bezpieczeństwa użytkowników w razie upadku na stoku. Wymieniona mata będzie się charakteryzowała warunkami bardziej zbliżonymi do naturalnych.

 

Dodatkowo wybudowany zostanie wyciąg chodnikowy dla początkujących narciarzy. Instalacja przenośnika wzdłuż istniejącego stoku zjazdowego umożliwi transport adeptów narciarstwa na pierwszy poziom stoku. Pozwoli to na wyeliminowanie podchodzenia narciarzy w górę stoku, co z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

W tym samym czasie zabudowane zostanie górne piętro budynku głównego ośrodka. Nadbudowa usprawni komunikację pomiędzy istniejącymi częściami gmachu, a także przyczyni się do poprawy warunków dla osób z niepełnosprawnościami bowiem zostanie zainstalowana winda.

Modernizacja Toru Łyżwiarskiego „Stegny” (ul. Inspektowa 1)

Dotychczasowe prace przygotowawcze związane z zadaszeniem i modernizacją Toru „Stegny” objęły wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

 W związku z brakiem dofinansowania tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2016, miasto zredukowało środki na to zadanie do 19 500 000 zł. Całkowity koszt planowanej inwestycji na „Stegnach” to 163 519 637 zł. 

Choć finansowanie tego przedsięwzięcia zostało mocno ograniczone, Warszawa dalej stara się o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niebawem stolica będzie wnioskować o wpisanie inwestycji do Planu Rocznego na 2017 rok i przyznanie 60 000 000 zł z budżetu centralnego. 

Ośrodek „Moczydło” (ul. Górczewska 69/73)

Koszt: 15 000 000 zł

Rewitalizacja „Moczydła” zakłada przede wszystkim modernizację niecki basenu rekreacyjnego – zostanie ona wykonana ze stali nierdzewnej. Wokół pojawią się liczne atrakcje, m.in. brodziki, zjeżdżalnia i strefa placu wodnego dla dzieci.

Dodatkowo zmodernizowane i rozbudowane zostaną boiska plażowe do siatkówki, piłki nożnej oraz badmintona. Zagospodarowanie terenów zieleni przyczyni się również do wzrostu liczby miejsc do plażowania.

Prace modernizacyjne obejmują również wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż energooszczędnego oświetlania oraz monitoringu.

Ośrodek „Inflancka” (ul. Inflancka 8)

Koszt: 6 997 019 zł

Prace w ośrodku zostały podzielone na trzy zadania. Pierwsze z nich polegać będzie na wymianie powłoki pneumatycznej nad basenem. Dzięki zmianie membranowej hali na nowoczesną o dużej wytrzymałości możliwy będzie również montaż nowoczesnej , sterowanej automatycznie, wentylacji z odzyskiem ciepła. Przebudowane zostaną również wejścia i wyjścia z pływalni, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizację przejdzie również stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace w maszynowni pływalni połączone będą z wymianą wyeksploatowanych elementów ceramicznych, brodzików oraz jacuzzi.

Kolejnym etapem modernizacji ośrodka będzie przebudowa budynku sauny. 

Ośrodek „Hutnik” (ul. Marymoncka 42)

Koszt: 16 630 000 zł (I etap)

Koncepcja rewitalizacji ośrodka „Hutnik” obejmuje modernizację całego terenu głównie pod kątem gry w piłkę nożną. 

Zakres planowanej rewitalizacji w I etapie zakłada budowę:

a)    pełnowymiarowego boiska głównego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej;

b)    trybun zadaszonych po obu stronach boiska głównego z miejscami siedzącymi łącznie na ok. 1200 miejsc;

c)    pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej;

d)    pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, przystosowanego do przykrycia halą pneumatyczną;

e)    zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi boisk piłkarskich i kortów tenisowych;

f)    nowego ogrodzenia, parkingów oraz wykonanie monitoringu i oświetlenia.

Ośrodek „Namysłowska” (ul. Namysłowska 8)

Koszt: 40 000 000 zł

„Namysłowska” przejdzie kompleksową rewitalizację. Prace w ośrodku, oddanego do użytku w latach 70. XX wieku, podzielono na kilka stref:

a)    strefa sportów miejskich (skwer)

b)    budynek główny ośrodka (pływalnia kryta)

c)    strefa sportowo-rekreacyjna zewnętrzna oraz

d)    strefa obejmująca parking i targowisko.

W północno-zachodniej części ośrodka powstanie ogólnodostępna strefa sportów miejskich, gdzie zlokalizowany zostanie m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, skatepark, pumptrack, strefa parkour, kalisteniki oraz ścianka wspinaczkowa. Do obsługi funkcji skweru przewidziany jest budynek techniczny z wypożyczalnią sprzętu i sanitariatami.

Przebudowę przejdzie również budynek główny wraz z bezpośrednim otoczeniem. Nadbudowany zostanie taras oraz część dachu pływalni od strony frontowej. Wymienione zostaną także wszystkie instalacje wewnętrzne.

Zostanie przywrócony kompleks basenów zewnętrznych z atrakcjami wodnymi oraz m.in. placem zabaw oraz kanałem wodnym. Powstanie także zadaszone lodowisko/rolkowisko, boiska sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka plażowa, badminton) oraz mini golf. Na terenie ośrodka wyznaczona zostanie ścieżka do nordic walkingu, a także ścieżka zdrowia wraz z elementami wyposażenia. Całość zostanie ogrodzona i oświetlona.

Ostatnim elementem rewitalizacji „Namysłowskiej” będzie przebudowa zaplecza parkingowego oraz targowiska miejskiego.

RadioZET.pl/materiały prasowe/KM

Więcej: