Iran czeka na boom turystyczny i planuje potrojenie liczby hoteli

Po zawarciu porozumienia nuklearnego Iran oczekuje na boom turystyczny. Kraj, który ma obecnie około 1100 hoteli, planuje trzykrotne zwiększenie ich liczby do 2025 roku, aby sprostać spodziewanemu zwiększeniu napływu turystów.

Iran ma aż szesnaście miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, znakomitą gastronomię, ludność odznacza się tradycyjną gościnnością, a krajobraz wspaniałymi pejzażami. Wszystkie te walory zachwalają foldery reklamowe, które w milionach egzemplarzy drukują irańskie biura turystyczne.

Branża turystyczna ma nadzieję, że dzięki zniesieniu sankcji zniknie główna przeszkoda zniechęcająca cudzoziemców do odwiedzania kraju, czyli brak możliwości płacenia kartami debetowymi i kredytowymi, będący konsekwencją z obowiązującego zakazu dokonywania transakcji ekonomicznych z Iranem.

Irańska Organizacja Dziedzictwa Narodowego, Rzemiosła i Turystki oczekuje jednak, że zakaz ten będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych, które zostaną zniesione z chwilą wejścia w życie porozumienia. Wicedyrektor generalny Organizacji, Morteza Rahmani, stawia za cel 20 milionów zagranicznych turystów w 2025 roku.

PAP/EM

Więcej: