#Aborcja

Czy dojdzie do ugody w sprawie odmówienia aborcji przez Chazana? 01.03.2017